FINANCIJSKE ANALIZE


Biti na izvoru informacija je presudno za prosuđivanje.

Financijske analize

U sve turbulentnijem financijskom okruženju od izuzetne je važnosti biti na izvoru informacija te prosuđivati kako i na koji način djelovati. Financijskom analizom pružamo podatke o relevantnim činjenicama i na temelju činjenica predlažemo Vam odluke za buduće poslovanje, često i u nekoliko varijanti. U tom smislu financijska analiza je neophodna za one koji upravljaju i one koji vode poslovanje poduzeća.

Analiza ne ispravlja nedostatke ostvarene u poslovanju, ali omogućuje da se izbjegne ponavljanje propusta, odnosno da se uočene negativnosti otklone u budućem poslovanju.

Investicijska studija

Investicijska studija se izrađuje za potrebe malih, srednjih i velikih trgovačkih društava te općina, gradova i županija odnosno svim prijaviteljima velikih investicijskih projekata. Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi.

Investicijska studija služi za ishođenje bankovnih kredita, pojedinih EU fondova i poticaja pojedinih ministarstava. Najznačajniji rezultati investicijske studije jesu izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijskih izvještaja.

Poslovni plan

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži detaljno razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja te o rješenjima za moguće rizične situacije koje mogu nastupiti u budućnosti. Kvalitetno izrađen poslovni plan daje potpunu ocjenu isplativosti planiranog te ujedno upozorava na potencijalne rizike te ih pokušava svesti na minimum. Osim toga, uvelike se povećava vjerojatnost da će poslovna banka odobriti kredit ukoliko Vam poslovni plan izrade konzultanti koji imaju potrebno znanje i iskustvo.

Prezentacijom takvog kvalitetnog poslovnog plana pokazujete banci da znate što želite i kako ćete to postići, te dajete jasnu sliku o tome kako ćete realizacijom vlastite ideje vraćati kredit banci.

Due diligence

Due diligence uključuje analizu financija i poreza, pravnu analizu, analizu tehnologije, ljudskih resursa, poslovnih operacija i analizu nakon izvršene transakcije. Stoga, u proces je uključeno ispitivanje makroekonomskih uvjeta i uvjeta same industrije. U poduzeću koje netko želi kupiti ispituje se cjelokupno poslovanje: oprema, imovina, kvaliteta menadžmenta, marketinga, proizvodnje, rizici koji iz toga proizlaze i ostalo poslovanje. Ukratko, sve ono što bi kupca odnosno prodavatelja moglo zanimati.

To su ujedno i dvije strane koje naručuju due diligence – kupac, da bi što objektivnije spoznao vrijednost onog što kupuje, i prodavatelj, da zna sa čime raspolaže pri prodaji.

Želite znati više?

Mateja Zanoški, mag.oec.

Rukovoditelj odjela revizije


Zatvori