POREZNO SAVJETOVANJE


Efikasna potpora za pravilnu primjenu poreznih propisa.

Porezno savjetovanje

Pružanjem poreznih savjeta osiguravamo Vam pravilnu primjenu poreznih propisa koji su u skladu sa pravnim, gospodarskim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske. Dužnost nam je savjetovati Vas o svim poreznim pitanjima, pomagati kod izrade poreznih prijava i nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija. 

Bit će nam drago da Vam osiguramo tumačenje svih Zakona a posebno Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Bliska suradnja sa poduzetnikom uz prilagođavanje njegovim potrebama omogućava porezno savjetovanje za lakše razumijevanje poreznih propisa. Cilj poreznog savjetovanja je optimizirati porezna opterećenja i umanjiti porezne izdatke u skladu sa zakonodavnim okvirom.  Izmjene poreznih propisa dodatno opterećuju poduzetnika u izboru ispravnog pristupa za kvalitetno i pravovremeno odlučivanje. Važnost prepoznavanja poreznih rizika poduzetnika je od ključne važnosti za poslovanje,  ukazujući na posljedice rizika savjetujemo te nudimo prijedloge za smanjenje poreznog  opterećenja.    

 • Savjetovanje i tumačenje Zakona o porezu na dobit;
 • Savjetovanje i tumačenje Zakona o porezu na dohodak; 
 • Savjetovanje i tumačenje Zakona o porezu na dodanu vrijednost; 
 • Savjetovanje vezano za oporezivanje prometa nekretnina;
 • Savjetovanje vezano za oporezivanje dohotka od imovine, kapitala i drugog dohotka.

Želite znati više?

Vedran Bradara, dipl. oec.

Direktor


Često postavljana pitanja

Povećana visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih na 200,00 kn (100,00 kn za ½ dnevnice).

Uvedeni su novi neoporezivi primitci koje poslodavci mogu isplatiti i to: 

 • troškovi prehrane radnika: do 5.000,00 godišnje kao paušalna naknada ili do 12.000,00 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije (računa koji glase na poslodavca i koji su podmireni bezgotovinskim putem) za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca, ili troška pripreme obroka u restoranu (prostoru) poslodavca, –
 • troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka, 
 • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka.
 • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima Ministarstva turizma do 2.500,00 kn godišnje. 

Objavljeno u Narodnim novinama br. 80/19. u primjeni od 1. rujna 2019. godine.

Odredbom članka  172. Ovršnog Zakona navedeni su primitci koji su izuzeti od ovrhe i koji se uplaćuju na zaštićeni račun radnika. Novodonesene neoporezive primitke nije dopušteno uplaćivati na zaštićeni račun, već na redovni, tekući račun radnika.

Iako je 01. rujna 2019. godine, stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak  kojim se proširuju neoporezivi primitci s osnove nesamostalnog rada ”novi” neoporezivi primici još uvijek nisu izuzeti od ovrhe.

Poreznu karticu dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava. Dostavlja ju poslodavcu ili samom poreznom obvezniku. Ako poslodavac nije korisnik sustava ePorezna, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku.  Takvu papirnatu poreznu karticu poslodavac je dužan čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njega radi, odnosno dok isplaćuje mirovinu ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže se povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka sa 3.800,00 HRK na 4.000,00 HRK (osnovica osobnog odbitka u iznosu od 2.500,00 kuna x 1,6) bila bi u primjeni od 01. siječnja 2020. godine. Osobni odbitak od 4.000,00 HRK primjenjivao bi se na sve isplate od 01. siječnja 2020. godine.

Osnovni osobni odbitak se uvećava za:

 • uzdržavane članove uže obitelji,
 • uzdržavanu djecu,
 • invalidnost.

Zatvori