”Da bi uspjeli u poslu budite smjeli, budite drugačiji i budite prvi.” 


MARCHANT

Računovodstvo i
knjigovodstvo

Temeljem Zakona o računovodstvu, svaki je poduzetnik, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva, na način da u njima budu vidljive sve poslovne promjene. Bradara d.o.o. vodi brigu o knjiženju, evidenciji imovine, izlaznim računima, blagajni, zaposlenicima, putnim nalozima, financijskim izvještajima i ostalim uslugama.

Revizija

Revizija temeljnih financijskih izvještaja obavlja se s ciljem naknadnog i neovisnog ispitivanja i izražavanja mišljenja o objektivnosti i realnosti podataka, sadržanih u tim financijskim izvještajima. Revizija čini kvalitetnu podlogu za poslovno odlučivanje i štiti interese vlasnika kapitala. Revizorske usluge su zakonska revizija, druge revizije financijskih izvještaja, uvid u financijske izvještaje, ostali revizijski angažmani s izražavanjem uvjerenja te usluge povezane s revizijom financijskih izvještaja.

Porezno savjetovanje

Pružanjem poreznih savjeta osiguravamo Vam pravilnu primjenu poreznih propisa koji su u skladu sa pravnim, gospodarskim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske. Dužnost nam je savjetovati Vas o svim poreznim pitanjima, pomagati kod izrade poreznih prijava i nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija. Bit će nam drago da Vam osiguramo tumačenje svih Zakona a posebno Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Financijske analize

U sve turbulentnijem financijskom okruženju od izuzetne je važnosti biti na izvoru informacija te prosuđivati kako i na koji način djelovati. Financijskom analizom pružamo podatke o relevantnim činjenicama i na temelju činjenica predlažemo Vam odluke za buduće poslovanje, često i u nekoliko varijanti. U tom smislu financijska analiza je neophodna za one koji upravljaju i one koji vode poslovanje poduzeća.
Analiza ne ispravlja nedostatke ostvarene u poslovanju, ali omogućuje da se izbjegne ponavljanje propusta, odnosno da se uočene negativnosti otklone u budućem poslovanju.


Pošaljite nam poruku ili upit

Contact Us

Zatvori