RADNO VRIJEME: Pon – Pet: 08:00 – 16:00
Adresa: ZAGREB, Zeleni Trg 4
Telefon: 01-6183 524, 6183 525
Fax: 01-6183 525
E-mail: bradara@bradara.hr

OIB: 32877495346, MBS: 080028876, IBAN: HR 25 2360 0001 1014 3346 5

Zatvori