NAŠA VIZIJA


Širiti poslovanje na osnovi znanja, pouzdanosti i stručnosti.

Politika privatnosti

Politika privatnosti i politika kolačića

Bradara d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših zaposlenika, korisnika i potencijalnih korisnika naših usluga. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Bradara d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Obrada prikupljenih osobnih podataka se radi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679.

Politika zaštite privatnosti obuhvaća:

 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka
 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
 • Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies),
 • Newsletter i pretplata
 • Sigurnost
 • Pohranjivanje
 • Prava korisnika
 • Automatizirana obrada
 • Veze s drugim stranicama
 • Obavijest o promjenama.

  Voditelj obrade: Bradara d.o.o., 10000 Zagreb, Zeleni trg 4, e-mail: bradara@bradara.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Bradara d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom prijave na kontakt formu, newsletter listu ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Bradara d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naša internet stranice koju posjećujete koristi kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Bradara d.o.o. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici. Kolačićima trećih strana Bradara d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Newsletter i pretplata

Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam slati elektroničke dopise sa informativnim i komercijalnim sadržajem. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati. Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate elektroničke dopise i niste otkazali Vašu privolu za primanje Newslettera. Obrada podataka za primitak elektroničkih dopisa nužna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podataka i/ili privolu na primitak Newslettera. Pravna osnova za primanje elektroničkih dopisa je Vaša privola (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Sigurnost

Bradara d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici Bradara d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Bradara d.o.o. Također, Bradara d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Pohranjivanje

Davatelj usluge će osobne podatke korisnika imati pohranjene samo toliko vremena, koliko će to biti potrebno za izvršenje ugovornog odnosa s korisnikom. Davatelj usluge pohranjuje osobne podatke za razdoblje koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 3 godine po njegovom raskidu, osim u slučajevima ako između korisnika i davatelja usluga nastane spor u svezi ugovora. U slučaju spora, davatelj usluge će imati pohranjene podatke još 3 godine po pravomoćnosti sudske ili arbitražne presude, nagodbe ili ukoliko nije bilo sudskog spora, 3 godine od dana mirnog rješavanja spora. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Davatelj usluge može pojedinačne zadaće u vezi s korisničkim podacima povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima). Ugovorni izvršitelji mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u ime davatelja usluge, u granicama ovlaštenja davatelja usluge (u pisanom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) i sukladno namjerama opredijeljenima u ovoj politici privatnosti. Ugovorni izvršitelji s kojima surađuje davatelj usluge su:
– održavatelji IT i komunikacijskih sustava,
– davatelji usluge slanja elektroničke pošte i marketinga
Davatelj usluge neće proslijediti vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama. Ugovorni izvršitelji smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa upravitelja i osobne podatke ne smiju koristiti za praćenje bilo kakvih vlastitih interesa.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim , Bradara d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite bradara@bradara.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti , Bradara d.o.o. u pisanom obliku na adresu: , 10000 Zagreb, Zeleni trg 4, elektroničkom obliku na e-mail: bradara@bradara.hr . Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Bradara d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na bradara@bradara.hr.

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranici Bradara d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnik i Bradara d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na internet stranicu www.bradara.hr u vlasništvu Bradara d.o.o. Navedena stranica može sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Bradara d.o.o. , molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na internet stranici. Uporabom internet stranica davatelja usluge po promjeni ili dopuni, pojedinac potvrđuje da je suglasan sa promjenama i dopunama.


Zatvori